Projectes de noves instal·lacions.
  
Reformes i manteniment.
   
Enllumenat públic i decorativa.
   
Quadres elèctrics de protecció i distribució en qualsevol envolvent.
       
Enllumenat públic.
Modulars.
Caixes de Velocitat.
   
Automatismes.

       

Maniobres i control.
Potència.
Arrencadors.
Variadors de velocitat.
Controls PID.
Arrencadors amb tristor.
  
 
Línies d'enllaç.

   

Treballs de tensió en línies de distribució de baixa tensió.

   
Escomeses.
       
Provisional d'obres.
M1
M2
T1
T2
T20
T30
T300
 
Centralitzacions.
 
Per a locals comercials.
Per a la indústria.
Per a habitatges.